Y-vette Corvette Club

A Corvette club in the middle of Sweden

Styrelsen

Ordförande samt Sekreterare har en mandattid på 2 år och väljs jämna år.
Vise ordförande samt Kassör har en mandattid på 2 år och väljs udda år.
Övriga har en mandattid på 1 år.

Följande personer valdes till styrelse för 2018 vid årsmötet 2018-05-05

Ordförande

Ulf Hammarström

Vice ordförande

Rolf Andersson

Sekreterare

Jonas Bylund webmaster@joby.se 070-5768883

Kassör

Lennart Larsson

Revisor

Ingvar Andersson
Björn Kempe

Valberedning

Jan Thunborg

Publicerad 2010-03-23. Kommentera

Entusiastförsäkring, mer information

För “hobbybilen” som rullar högst 500 mil om året.

För att vi ska kunna erbjuda en rimlig premie, så ställer vi hårda krav:
Bilen måste var i fint skick
Du får aldrig använda bilen som bruksbil
Bilen måste stå i godkänt garage
Du måste själv bekosta olika skadeförebyggande åtgärder.

Förmånligt

I gengäld kan vi erbjuda den mest förmånliga försäkring som finns i sitt slag. Entusiastförsäkringen är en helårsförsäkring och gäller enbart personbilsregistrerade fordon. Premien är låg. Det beror på att vi tagit hänsyn till att bilen bara används under en del av året. Därmed slipper du också krångel med att “ställa av” och “ställa på” bilen för att få den billigare försäkring.

Alltid skyddad

Grundtanken med detta är att du ska ha ett fullgottskydd hela året.Bilen är alltid försäkrad och du kan “lufta bromsarna” en fin vinterdag. Men den sammanlagda körsträckan får alltså inte överstiga 500 mil på ett år.

Det här får du

Entusiastförsäkring för fordon som används i trafik är en så kallad helförsäkring. Det innebär att den innehåller trafik-, vagnskada-, brand-, stöld-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Entusiastförsäkringen gäller även under utställningar och när du transporterar bilen på annat transportmedel.

Entusiastförsäkringen för utställningsbil eller renoveringsobjekt. Om du har en bil som är under renovering, eller som du aldrig kör med, har vi skapat en särskild Entusiastförsäkring. Då omfattar försäkringen allt som beskrivs i helförsäkringen ovan, utom trafik- och räddningsförsäkring.

Begränsningar

Entusiastförsäkringen omfattar inte maskinskada eller hyrbilsservice/avbrottsersättning i samband med skada. Ersättning för stöld av stereo mm är begränsat till 1/5 prisbasbelopp (Prisbasbeloppet är ett beräkningstal som regeringen bestämmer en gång om året och som bl a ligger till grund för folkpension och ATP räknas ut. Prisbasbeloppet för 1995 är 39400 kr). Vid stöld av bilens hjul är ersättningen begränsad till 5000 kr om du inte monterat hjullås när det är möjligt.

Vi hjälps åt

Vi nämnde inledningsvis att du måste vidta vissa skadeförebyggande åtgärder för att få entusiastförsäkra din bil. Från den dag försäkringen börjar gälla har du 30 dagar på dig att montera den säkerhetsutrustning vi kräver. Du kan köpa den utrustningen förmånligt genom oss. Godkänt garage är också ettnödvändigt krav. Det visar den skadeutveckling som varit för entusiastbilar. För att vi ska godkänna garaget får det rymma högst fyra bilar. Du kan i vissa fall få dispens för att ha bilen i ett större garage.

Så här ansöker du om Entusiastförsäkring

För det första finns två alternativ när du ska teckna försäkringen.
Alternativ 1 Du vänder dig direkt till oss och då sköter vi besiktning och handläggning av försäkringen
Alternativ 2 Du är medlem i en motorklubb som vi samarbetar med. Då tecknar du din försäkring genom klubben.

Fotografier

För att vi ska kunna försäkra din bil måste vi ha ett så bra underlag som möjligt. Du ansöker om försäkringen genom att skicka in det ifyllda formuläret, kompletterat med en serie fotografier. Skicka även in en kopia på sista besiktningsprotokoll. Vill du ha de fullständiga villkoren- det är de som gäller vid en skada – eller om du har ytterligare frågor om Entusiastförsäkringen, är du välkommen att kontakta oss.

Länsförsäkringar på Internet

Nu finns Länsförsäkringar på Internet. För dig som är bilentusiast finns “Forum för bilentusiaster”. Där kan du ställa frågor till vår expertpanel om exempelvis Entusiastförsäkringen eller din entusiastbil. Du hittar detta forum under rubriken “Missa inte”

Besiktning

När vi fått din ansökan gör vi en kostnadsfri besiktning av din bil. Då vill vi att du själv är med. Det är först när vi granskat uppgifterna från dig och vår besiktningsman som din bil kan bli godkänd.

Marknadsvärde

Vi tar gemensamt ställning till inom vilken premieklass din bil ska placeras i. Detta bestäms av värdet på din bil. Av administrativa skäl måste vi registrera det högsta värdet i varje premieklass. Detta “maxvärde” finns angivit på ditt försäkringsbrev. Men i händelse av skada sker en bedömning av det gällande marknadsvärdet för din bil inom ramen för den aktuella premieklassen.

Särskilda regler

Om din bil är direktimporterad gäller särskilda regler
Bilar som är tillverkade efter 1976-01-01 måste var registreringsbesiktade och godkända av Svensk Bilprovning
Bilar som är flyttgodsimporterade eller tillverkade före 1976-01-01 måste vara förregistrerade.

Om du tecknar Entusiastförsäkringen genom en klubb, som vi har samarbete med, ska du vända dig till din klubb för handläggning av försäkringen. Din klubb ombesörjer den nödvändiga besiktningen av ditt fordon. Du ska också vända dig till din klubb för förfrågningar om försäkringen. Det är först när din klubb har besiktat och godkänt din bil, som försäkringen kan börja gälla.

Publicerad 2009-11-18. Kommentera

Entusiastförsäkring

Y-vette har skrivit ett avtal med Länsförsäkringar. Som medlem har du möjlighet att teckna en entusiast-försäkring. Bilarna blir helförsäkrade året om, vi slipper hålla på med garageförsäkringar etc. Du som är medlem och har försäkringen bör kontakta Länsförsäkringar så att du får klubbrabatten

Entusiast försäkringenär skräddarsydd för unika, ofta äldre bilar i mycket fint skick. Även om sådan här egendom ofta betraktas som oersättlig av dess ägare måste den ändå ha ett ekonomiskt skydd.

För att försäkra bilen krävs original skick, bilen skall besiktas av klubbens besiktningsman.

Sören Näsholm är klubbens besiktningsman

Mer information om entusiastförsäkring

Publicerad 2009-11-18. Kommentera