Y-vette Corvette Club

A Corvette club in the middle of Sweden

Du ser arkivet för följande månad: 2013-10.

2013-09-28 Höstrallyt

På årets höstrally hade Y-vette hand om en kontroll vid skidstadion Skönvik. Kontrollen bestod i att man skulle kasta tändstickor så långt som möjligt, det låter enkelt men det var många som gick bet. Dessutom hade vi en tips runda, på området. Dagen till ära hade vi flaggat med en Corvette flagga.

Kommentera