Y-vette Corvette Club

A Corvette club in the middle of Sweden

Du ser arkivet för följande månad: 2016-03.

Kallelse till ÅRSMÖTE

Y-vette Corvette Club

 

OBS! Ny dag och tid! 

(Eftersom lokalen blev dubbelbokad)

 

Lördag 2 april klockan 12:00 kommer föreningen att hålla årsmöte i Street Rulers lokal i Kvissleby.

 


Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Jämna år väljs:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Ledamöter (2 till 4)
  • Revisorer (2)
  • Valberedning (2)

Motioner skall skriftligt vara styrelsen tillhanda senast 2016-03-27 och skickas till yvette.corvette.club@gmail.com

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på förtäring och anmäl därför gärna till Rolf för beräkning av mängd.

070-5690300

klyvarvagen17@hotmail.com


 

Det är även dags att betala medlemsavgiften om det inte redan är gjort!

Medlemsavgiften för 2016 är 250 kr och betalas till PG 4241677-6

Vid betalning ange:

  • Namn
  • Corvettemodell och registreringsnummer
  • adress
  • telefon

 

Styrelsen

Kommentera