Y-vette Corvette Club

A Corvette club in the middle of Sweden

Du ser arkivet för följande månad: 2017-02.

Kallelse till årsmöte

Y-vette Corvette Club

Söndag 19 mars klockan 16:00 kommer föreningen att hålla årsmöte i Street Rulers lokal i Kvissleby.


Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Jämna år väljs:

  • Vise ordförande
  • Kassör
  • Ledamöter (2 till 4)
  • Revisorer (2)
  • Valberedning (2)

Motioner skall skriftligt vara styrelsen tillhanda senast 2017-03-12 och skickas till yvette.corvette.club@gmail.com

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på smörgåstårta och anmäl därför gärna till Rolf för beräkning av mängd.

070-5690300

klyvarvagen17@hotmail.com


Det är även dags att betala medlemsavgiften om det inte redan är gjort!

Medlemsavgiften för 2017 är 250 kr och betalas till PG 4241677-6

Vid betalning ange:

  • Namn
  • Corvettemodell och registreringsnummer
  • adress
  • telefon

Styrelsen

1 kommentar