Y-vette Corvette Club

A Corvette club in the middle of Sweden

Styrelsen

Ordförande samt Sekreterare har en mandattid på 2 år och väljs jämna år.
Vise ordförande samt Kassör har en mandattid på 2 år och väljs udda år.
Övriga har en mandattid på 1 år.

Följande personer valdes till styrelse för 2022 vid årsmötet 2022-03-24

Ordförande

Lennart Larsson lennart.larssonalno@gmail.com 070-6110064

Vice ordförande

Rolf Andersson

Sekreterare

Jonas Bylund webmaster@joby.se 070-5768883

Kassör

Urban Eklund

Revisor

Ingvar Andersson
Björn Kempe

Valberedning

Jan Thunborg

Publicerad 2010-03-23 klockan 11:28 i Klubbinfo av Jonas Bylund