Y-vette Corvette Club

A Corvette club in the middle of Sweden

Kallelse till årsmöte

Lördag den 28 mars kommer föreningen att hålla årsmöte. Du är varmt välkommen.

Plats:                         Street Rulers lokal i Kvissleby

Tid:                            13.00

Övrigt:                       Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Udda år väljs:

Vise ordförande

Kassör

Ledamöter (2 till 4)

Revisorer (2)

Valberedning (2)

Stadgeändring gällande klubbens avslut.

Motioner skall skriftligt vara styrelsen tillhanda senast 2015-03-21 och skickas till yvette.corvette.club@gmail.com

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på förtäring och anmäl därför gärna till Rolf för beräkning av mängd.

070-5690300

klyvarvagen17@hotmail.com

MÖT UPP

Styrelsen

Tillägg:

Direkt efter årsmötet har vi ett kortare medlemsmöte där vi berättar om det kommande 15-årsjubileumet. 

Publicerad 2015-03-21 klockan 10:03 i Övrigt av Jonas Bylund

Inga kommentarer

Lämna gärna en kommentar om du känner för det.


Kommentera